แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : เลขที่ 134 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 0 4558 6035-6
โทรสาร : 0 4558 6037
อีเมล : saraban_yasothon@industry.go.th