คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.11.2565
1

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบโล่รางวัลให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริษัท โรงสีทรัพย์สิริธร จำกัด อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.11.2565
1

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ โดยดำเนินการทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.11.2565
4

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร หมอบหมายให้นางสาวอรศรี สงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570” ในการนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud Meeting) ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

11.05.2565

แผนการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

08.10.2564

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

23.05.2565

รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

12.10.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สขร.1)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02