คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
07.05.2564
1

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมฯ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.04.2564
3

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีนายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564 รายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการหารือข้อราชการที่สำคัญอื่น ๆ ทั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019? (โควิด - 19) และเน้นย้ำการดำเนินงานในภารกิจที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ เช่น เรื่อง I-Control ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานในระบบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และ เรื่อง กากอุตสาหกรรม โดยให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.04.2564
1

สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง 7 ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30.03.2564

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14.02.2564

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14.02.2564

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนายกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ ฯ

14.02.2564

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนายกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ

14.02.2564

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนายกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ ฯ

14.02.2564

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนายกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ฯ

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02