คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.02.2566
2

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “อุตสาหกรรม SME เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” ณ บริเวณตลาดสินค้าเกษตร (ตลาดเขียว) ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ประกอบการ?และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 10 ร้านค้า และมียอดจำหน่ายสินค้า รวม 16,600 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกัน?และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา? 2019? (โควิด-19)? อย่างเคร่งครัด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.02.2566
1

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมนารายณ์ ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายการตรวจราชการของ อก. ให้แก่ สอจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.02.2566
2

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวอรศรี สงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Facebook Live ของสำนักงาน ก.พ.ร. (กพร OPDC) ณ ที่ตั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02